CÁC LOẠI DA

  • Full Aniline:
    • Loại da này không có lớp phủ bảo vệ đặc biệt nên sẽ bị "lên màu" theo thời gian và cách sử dụng. Da full aniline giống như một bức tranh mà người dùng là nghệ sĩ. Làm thế nào để nó lên màu patina đẹp, phụ thuộc hoàn toàn vào quá trình sử dụng của bạn.
  • Semi-Aniline:
    • Một lớp phủ bảo vệ đặc biệt dành cho da ở công đoạn cuối cùng để làm cho da chống thấm nước/vết bẩn. Vì vậy, nó sẽ không thể lên màu thời gian (patina).

--------------------------------------------------------