Sửa chữa (sơn, khâu mới,..)

Chúng tôi cung cấp dịch vụ sơn cạnh lại, khâu lại cho tất cả các sản phẩm do chúng tôi đã làm. Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận sửa chữa Birkin hoặc Kelly của quý khách. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin. Gửi cho chúng tôi hình ảnh thực tế của  sản phẩm để chúng tôi có thể đánh giá tình trạng của sản phẩm và phương án khắc phục. Sau khi đánh giá tổng quan, nếu sản phẩm có khả năng sửa chữa, phục hồi, chúng tôi sẽ báo giá chi phí cho quý khách.

Quý khách chịu trách nhiệm về phí "ship" trong việc giao - nhận sản phẩm cho dịch vụ sửa chữa này.