Terms of service

1. Mục đích và phạm vi thu thập:

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website https://huongcraft.com bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà người dùng cần bắt buộc cần cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để chúng tôi liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

 • Chúng tôi sử dụng thông tin người dùng cung cấp để:
  • Cung cấp các dịch vụ đến người dùng;
  • Giao hàng theo địa chỉ mà người dùng cung cấp;
  • Gửi các thông báo về các hoạt động của website https://huongcraft.com;
  • Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt;
  • Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

3. Phương tiện và công cụ để người dùng chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

 • Người dùng có quyền kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách gửi yêu cầu vào email: info@huongcraft.com