Refund policy

Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều là Handmade-to-order. Vì vậy, những khoản đặt cọc 50% giá trị sản phẩm đều không được hoàn lại.